Vad händer med mina filer på datorn när jag raderar dem?

När du först tar bort en fil på en dator, så flyttas filen till datorns papperskorg, eller något liknande beroende på vilket operativsystem. När något skickas till papperskorgen ändras papperskorgens ikon för att förklara att den numera innehåller en fil. När du tömmer papperskorgen, ändrar ikonen tillbaka till en tom papperskorgen och filerna tas bort.

Vart tar filen vägen?

När en dator tar bort en fil så tas referensen till filen bort från hårddisken. När filhuvudet eller referens, tas bort, kan datorn inte längre se filen. Utrymmet filen tog upp är inte längre reserverat för den filen, och varje ny fil kan lagras på den platsen.

Vad betyder det här?

Filen kan inte längre läsas av datorn. Dock är filen fortfarande på hårddisken, åtminstone tills en annan fil sparas på samma plats.
Eftersom filen fortfarande existerar rent tekniskt, kan den återskapas på din dator. Det kan man göra med hjälp av någon typ programvara som återvinner ”raderade” filer. Rent tekniskt återuppbygger man filhuvudet för att låta datorn se filen igen. Denna programvara fungerar endast om ingen annan fil eller data har sparats över toppen av den borttagna filen.

Annons

Slutsats

Rent tekniskt så kan vi därför aldrig radera en fil. Eftersom filen inte försvinner utan den filen ”försvinner” genom att vi skapar en ny fil med samma namn. Så när du väl skapar en fil på din dator ska du tänka på att filen aldrig kommer att kunna försvinna utan den kommer endast kunna ändra form och innehåll.